Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/klient.dhosting.pl/trzepizurma/matik-sklep.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2851

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/klient.dhosting.pl/trzepizurma/matik-sklep.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2855

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/klient.dhosting.pl/trzepizurma/matik-sklep.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Regulamin – Matik | Moda Męska

Właścicielem i organem prowadzącym www.matik-sklep.pl jest F.H. MATIK z siedzibą w Częstochowie.

I. Zamówienia – warunki realizacji.

1. Sklep Internetowy www.matik-sklep.pl (dalej Sklep Internetowy albo Sklep) zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.matik-sklep.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu, za pośrednictwem Internetu.
2. Dział Obsługi Klienta Sklepu Internetowego funkcjonuje w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00, pod adresem mailowym kontakt@serwer1927927.home.pl.
3. Dniami roboczymi są wszystkie dni w tygodniu za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni uznawanych za święta ustawowo wolne od pracy na mocy ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r.
o dniach wolnych od pracy.
4. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie Internetowym przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.matik-sklep.pl. Klient po opcjonalnym zarejestrowaniu się i zalogowaniu, dokonuje wyboru odpowiedniego towaru, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”. Sklep Internetowy umożliwia proces zakupowy bez obowiązku rejestracji i logowania. Po zakończeniu wybierania towarów Klient przechodzi do części zwanej “Zamówienie”. Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostarczenia zakupionych towarów, sposobu płatności za zamówienie oraz dodatkowo przy jego potwierdzeniu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w kolorystyce Produktów, wynikającą
z różnicy kolorów uwidocznionych na zdjęciu Produktu a oryginałem sfotografowanego Produktu.
Zdjęcia oraz inne formy wizualizacji i prezentacji Produktów zamieszczone na stronach Sklepu nie oddają rzeczywistej kolorystyki Produktów, a jedynie mają charakter informacyjny
o Produktach.
5. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Klient zostanie poinformowany o głównych cechach świadczenia (zamówionych towarów), łącznej cenie za świadczenie wraz
z podatkami a także opłatach za transport i ewentualnych innych kosztach związanych
z dostawą zakupionych towarów oraz ewentualnych kosztach zwrotu rzeczy, które Klient poniesie w razie odstąpienia od umowy.
6. Przed złożeniem zamówienia Klient obowiązany jest potwierdzić, że wie, że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Do potwierdzenia składanego zamówienia Klient używa przycisku oznaczonego czytelnym napisem „Kupuję i płacę”.
7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. O czasie realizacji zamówienia Klient poinformowany zostanie na etapie składania zamówienia.
8. Składając zamówienie Klient zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów
z właścicielem Sklepu Internetowego (F.H. MATIK).
9. Po zarejestrowaniu Klient otrzymuje na podany przez siebie adres wiadomość z linkiem potwierdzającym rejestrację i utworzenie konta na stronie internetowej www.matik-sklep.pl.
10. Klient ma również możliwość złożenia zamówienia bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania na stronie internetowej www.matik-sklep.pl. Do realizacji zamówienia wymaga się: dodania towaru do koszyka, wskazania sposobu odbioru i płatności, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail i nr telefonu kontaktowego. Dalsza procedura zamówienia przebiega zgodnie z zapisami punktów 4 – 6 powyżej.

11. W zamówieniu Klient wskazuje:
– zamawiany towar;
– adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura;
– adres e-mail oraz telefon kontaktowy;
– sposób dostawy;
– sposób płatności.
12. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
13. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
14. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podane konto email, automatycznie generowany przez Sklep, list elektroniczny ze szczegółami zamówienia, w tym
w szczególności opisem przedmiotu zamówienia oraz łącznej cenie wraz z podatkami
i kosztami dostawy. W/w list stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towarów.

II. Ceny towarów.

1. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie
www.matik-sklep.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania
w nich zmian (zmiany cen nie dotyczą zamówień, złożonych przed wejściem zmian w życie).

III. Zamówienia – modyfikacje.

1. Klient ma prawo anulowania całości lub części zamówienia albo wprowadzenia zmian danych koniecznych do wystawienia faktury oraz wysyłki.
2. Anulowanie zamówienia może nastąpić do momentu wysyłki zamówionych towarów. Możliwość anulowania zamówienia nie narusza prawa Klienta do odstąpienia od umowy,
o którym mowa w punkcie IX.1.
3. Anulowania zamówienia bądź jego zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta mailowo (kontakt@serwer1927927.home.pl).
4. Klient otrzymuje na podane wcześniej konto e-mail potwierdzenie ze Sklepu o anulowaniu zamówienia bądź dokonanych zmianach.

IV. Formy płatności oraz rozpoczęcie realizacji zamówienia.

Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:
– osobiście, gotówką lub po przedpłacie na konto, przy odbiorze zamówienia od pracownika salonu firmowego MATIK, do wyboru w jednej z pięciu lokalizacji, po uprzednim ustaleniu drogą mailową lub telefoniczną miejsca odbioru zamówienia.
– osobiście, gotówką, przy odbiorze zamówienia od pracownika Firmy Kurierskiej – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta w chwili otrzymania dodatkowego ich potwierdzenia elektronicznego (kliknięcia w odpowiedni link) lub otrzymaniu emaila z potwierdzeniem złożonego zamówienia,
– przelewem na konto – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, w chwili wpływu należności na konto Sklepu Internetowego www.matik-sklep.pl
– za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych www.przelewy24.pl.

V. Wysyłka – czas realizacji zamówienia.

1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czynności Sklepu od chwili przyjęcia zamówienia od Klienta do momentu przekazania paczki ze Sklepu do podmiotu realizującego dostawę. Dostawa nastąpi po terminie wynikającym z szacunkowego czasu realizacji zamówienia
z magazynu Sklepu Internetowego. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany
z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.
2. Podany czas realizacji zamówienia dotyczy tylko dni roboczych.
3. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DHL lub InPost – Paczkomaty.
4. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
5. Czas dostawy zarówno w przypadku firmy kurierskiej DHL jak i Paczkomatów jest taki sam i wynosi 24-72h.
6. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski ustalany jest według cennika przewoźnika.
7. Koszty dostawy zamówionego towaru, za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL
i Paczkomaty InPost, pokrywa Klient. W przypadku zamówienia o wartości powyżej 250 zł koszty przesyłki pokrywa Sklep.
8. W trakcie odbioru przesyłki Klient ma prawo w obecności pracownika poczty/kuriera sprawdzić stan techniczny przesyłki. Należy zwrócić uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania
a w szczególności taśm zabezpieczających. Sporządzenie przy udziale pracownika poczty/kuriera protokołu z opisem uszkodzeń przesyłki ułatwi Sklepowi rozpatrzenie składanej reklamacji.
9. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon albo faktura VAT (na wyraźne życzenie Klienta).

VI. Reklamacje.

1. Sklep jest zobowiązany dostarczać rzeczy bez wad.
2. W przypadku, jeżeli towar zakupiony w sklepie internetowym posiada wady fabryczne, Klient może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, stosownie do postanowień Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)
3. W przypadku, jeżeli zakupiony w sklepie internetowym towar posiada wady, Klient obowiązany jest złożyć reklamację w Sklepie Internetowym.
4. Klient powinien przesłać reklamowany towar wraz z opisem wad do Sklepu (na adres podany w punkcie 8 poniżej). Reklamowany towar należy odesłać przesyłką pocztową ekonomiczną na koszt Klienta.
5. Sklep ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji i dostarczenia reklamowanego towaru.
6. W przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klienta, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące uprawnień przysługujących kupującym z tytułu rękojmi. Dodatkowo Sklep zobowiązuje się zwrócić koszty wysyłki uszkodzonego towaru, zakupionego w sklepie internetowym po uprzednim pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
7. W przypadku, gdy Klient domaga się wymiany towaru a Sklep Internetowy nie posiada
w Magazynie towaru podlegającego wymianie, Klient ma możliwość wybrania innego produktu w tej samej cenie (lub wyższej za dopłatą) w terminie 14 dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
8. Reklamowany towar należy zwrócić na poniższy adres:
F.H.MATIK; ul. Telimeny 4; 42-202 Częstochowa.
z dopiskiem: REKLAMACJA – sklep internetowy
9. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Sklep oświadcza, iż żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta będącego konsumentem, przysługujących mu na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) oraz Kodeksu cywilnego, a także innych przepisów bezwzględnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VII. Gwarancja.

1. Na każdy towar udzielona zostaje przez gwaranta gwarancja jakości na okres 2 lat od daty zakupu.
2. Klient obowiązany jest wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji zgodnie z warunkami zamieszczonymi dołączonymi do towaru.

VIII. Uprawnienie Klienta będącego konsumentem do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Klient będący konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej ze Sklepem umowy na odległość bez podawania przyczyny i z poniesieniem kosztów opisanych w dalszej treści niniejszego Regulaminu (rozdział IX. Koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy). W przypadku skorzystania przez Klienta z możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje towar, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, a dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Prosimy o dołączenie do zwracanego towaru dowodu zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT otrzymane przez Klienta wraz z przesyłką).
5. Zwracany przez Klienta towar powinien być czysty i opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Towar zabrudzony i/lub uszkodzony, noszący znamiona użytkowania będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru nie podlega zwrotom i wymianie.
6. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
F.H.MATIK; ul. Telimeny 4; 42-202 Częstochowa.
z dopiskiem: ZWROT – sklep internetowy
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sklepem na odległość nie przysługuje Klientowi, będącemu konsumentem, w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

IX. Koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy

1. Sklep ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, z wyłączeniem kosztów dostarczenia towaru.
2. Sklep dokonuje zwrotu płatności na wskazany przez klienta numer konta bankowego, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
3. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sklepowi Internetowemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od dnia,
w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
6. Klient będący konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
7. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sklep nie poinformował Klienta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach konsumenta, w szczególności dotyczącymi sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu (patrz punkt VIII.3 powyżej)

X. Dane osobowe

1. Poprzez zamówienie złożone w Sklepie Internetowym, Klient wyraża zgodę na wprowadzenie swoich danych osobowych do bazy właściciela Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zawartej umowy.
2. Klient podaje dane osobowe dobrowolnie, jednak brak zgody Klienta na przetwarzanie tych danych uniemożliwia realizację złożonego zamówienia.
3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym.
4. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie
z polskim ustawodawstwem krajowym. Szczegóły zawarte są w Polityce prywatności (https://matik-sklep.pl/polityka-prywatnosci/ ) i Polityce Cookies (patrz punkt XI.).

5. Klientom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
6. Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych ponosi Klient.
7. Klient może zapoznać się z Polityką prywatności (https://matik-sklep.pl/polityka-prywatnosci/)
i Polityką cookies (patrz punkt XI.) Sklepu Internetowego.

XI. Polityka Cookies.

1. Definicje

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zasad korzystania z plików Cookies.
Niniejszy dokument należy odczytywać przy uwzględnieniu regulacji zawartych w Polityce prywatności (https://matik-sklep.pl/polityka-prywatnosci/). Wyrażenia użyte w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą, posiadają następujące znaczenie:
Administrator – F.H. MATIK z siedzibą w Częstochowie (ul. Telimeny 4, 42-202 Częstochowa).
Serwis – grupa administrowanych przez Administratora powiązanych ze sobą stron internetowych, funkcjonujących pod adresem: www.matik-sklep.pl, dających możliwość kupowania produktów przez Internet.
Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu na podstawie zasad opisanych w Regulaminie Sklepu Internetowego www.matik-sklep.pl w celu zakupu oferowanych w nim produktów
Urządzenie – stanowiący funkcjonalną całość przedmiot złożony z części i podzespołów elektronicznych, umożliwiający Użytkownikowi połączenie z Serwisem przy pomocy sieci Internet i dostęp do danych zawartych w Serwisie.
Cookies dane informatyczne – najczęściej krótkie pliki tekstowe, zapisywane
i przechowywane na Urządzeniach wykorzystywanych przez Użytkownika do połączenia
i korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Cookies bezpośrednie (nazywane też Cookies Administratora) – związane
z funkcjonowaniem Serwisu Cookies zamieszczane przez Administratora i umożliwiające mu do nich dostęp, zasadniczo nakierowane na sprawną obsługę Serwisu i obserwowanie zachowań podmiotów korzystających z Serwisu.
Cookies pośrednie (nazywane też Cookies Zewnętrzne) – Cookies zamieszczane przy wykorzystaniu strony internetowej Serwisu przez osoby trzecie, najczęściej reklamodawców zewnętrznych albo media społecznościowe (np. Facebook).

2. Cel stosowania plików Cookies.

Generalnym celem stosowania plików Cookies jest optymalizacja funkcjonowania Serwisu.
Pliki Cookies Administratora pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dopasować parametry Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika (np. rozpoznanie podstawowych parametrów Urządzenia Użytkownika w celu prawidłowego wyświetlenia stron internetowych Serwisu).
Pliki Cookies umożliwiają utrzymanie sesji Użytkowników Serwisu (dzięki czemu nie istnieje potrzeba podawania loginu i hasła na każdej z podstron Serwisu) oraz tworzenie statystyk związanych z odwiedzinami Serwisu i sposobem korzystania z niego (analiza statystyk oglądalności itp.) co umożliwia jego ciągle ulepszanie.
Pliki Cookies mogą być wykorzystywane dla celów reklamowych (np. dopasowanie reklam do określonego profilu Użytkownika).
Cookies Zewnętrzne mogą być wykorzystywane w następujących celach:
– zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych przy wykorzystaniu narzędzi analitycznych Google Analytics (administratorem Cookies jest Google Inc. z siedzibą
w USA i wykorzystuje zgodnie z własną polityką Cookies)
– wykorzystywanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu przy wykorzystaniu serwisów społecznościowych m.in. Facebook.com (administratorem Cookies jest Facebook Inc. z siedzibą w USA albo Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii i wykorzystuje je zgodnie
z własną polityką Cookies).
Jeżeli Użytkownik nie chce, aby w Urządzeniu były zamieszczane Cookies Zewnętrzne, powinien skorzystać ze sposobów na rezygnację z nich oferowanych przez ich administratorów bądź skorzystać z możliwości oferowanych przez używaną przeglądarkę internetową (patrz poniżej: Ograniczenie stosowania plików cookies).

3. Rodzaje plików Cookies.

Pliki cookie są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki cookie nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Operator korzysta z dwóch rodzajów plików Cookies:
• cookies sesyjne (session cookies) – pliki tymczasowe, przechowywane na Urządzeniu Użytkownika do czasu wylosowania z Systemu, opuszczenia strony internetowej bądź wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zapisane informacje tekstowe są wówczas trwale usuwane z Urządzenia.
• cookies stałe (persistent cookies) – pliki o charakterze ciągłym, przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach danego pliku albo do czasu jego usunięcia przez Użytkownika.

4. Ograniczenia stosowania plików Cookies.

Oprogramowanie używane przez Użytkownika do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zazwyczaj dopuszcza w sposób domyślny możliwość zapisywania
i przechowywania plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Przeglądarki umożliwiają również usuwanie plików Cookies. Po zmianie ustawień przeglądarki przez Użytkownika, możliwe jest automatyczne blokowanie dostępu plików Cookies do Urządzenia Użytkownika bądź informowanie o każdorazowym zamieszczeniu plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje w omawianym zakresie dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Pliki Cookies zainstalowane w Urządzeniu Użytkownika mogą być w każdym czasie usunięte przez Użytkownika, przy wykorzystaniu funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej.
Po zablokowaniu dostępu albo usunięciu plików Cookies niezbędnych w procesie uwierzytelniania Użytkownika, bezpieczeństwa albo zapewnienia preferencji Użytkownika, mogą wystąpić utrudnienia – a w przypadkach skrajnych niemożliwość – korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

5. Zmiany Polityki Cookies

Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania według własnego uznania w dowolnym momencie zmian Polityki Cookies. Zmiana może dotyczyć całości lub części niniejszej regulacji. Treść nowej lub zmienionej Polityki Cookies zostanie opublikowana na stronie internetowej Serwisu (www.matik-sklep.pl). O wszelkich zmianach Polityki Cookies Użytkownik zostanie poinformowany przy najbliższym logowaniu na stronę Serwisu. Zmiany Polityki Cookies wchodzą w życie w terminie określonym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty zamieszczenia ich na stronie Serwisu.

XII. Postanowienia końcowe.

1. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT dołączonej do przesyłki.
3. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt na adres e-mail (kontakt@serwer1927927.home.pl).
4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu sprzedaży Klient zostanie poinformowany i poproszony o akceptację zmian przy najbliższym logowaniu na stronę www.matik-sklep.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Sklep, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty zamieszczenia ich na stronie www.matik-sklep.pl. Treść nowego regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej www. matik-sklep.pl. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili składania zamówienia.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google